al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Montornès de Segarra (251431)Segarra
Població (2018) 98
Superfície (km2) 12,32
Altitud (m) 605
Longitud (º) 1,231875
Latitud (º) 41,602189

Montornès de Segarra

Codi
251431
Comarca
Segarra
Població
91
Superfície
12,32
Densitat
7,4
Altitud
605

Superfície (km²)

Municipi
12,32
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
7,4
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
44
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
47
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
91
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
91
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
44
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
23
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
47
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
85
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
91
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
87
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
91
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
43
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
44
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
44
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
47
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
319
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
300
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
4
Comarca
619
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.100

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-2
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
90
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
87
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
87
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
51
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
91
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
13,2
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
38,5
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,5
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
27,7
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
80
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
68,8
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
82
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
76,8
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
88
Comarca
_
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
15
Comarca
6.005
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
15
Comarca
4.510
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
35
Comarca
10.515
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
35
Comarca
11.045
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
305
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.245
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
235
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.790
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
9.575
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
450
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
140
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
185
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
1.045
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.820
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.385
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.930
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.050
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.210
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
9.575
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
1
Comarca
617
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
38
Comarca
_
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
842,99
Comarca
_
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
795.474

Total

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,9
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,2
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,9
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
4,1
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
2,7
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
1,4
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
4,1
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
47
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
81
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
42
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
119,1
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
157
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
21.592
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
138
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.601
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.553
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
870
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
870
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
574
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
65
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
35
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
71
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
60
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
65
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
870
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
24
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
79
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
103
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,71
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,9
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74