al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenances fiscals

*REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES__REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA__REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS__REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS__REGULADORA DE LA TAXA PER LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES