al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança tinença animals de companyia

DILLUNS 18 JULIOL 2022

BANDO
Compliment Ordenança reguladora de la tinença d’animals
L’Ajuntament de Montornès de Segarra recorda als veïns que el municipi té aprovada l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals la qual és d’obligat compliment.
Concretament es recorda als veïns posseïdors d’animals que estan obligats a adoptar les mesures necessàries perquè la tranquil·litat dels seus veïns no sigui alterada pel comportament dels seus animals (article 12 de l’Ordenança)
Així mateix també es recorda que segons l’article 26 de l’Ordenança a les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos han d’anar lligats, amb la corresponent corretja, han de dur collar i en els seu cas l’ús del morrió és obligatori en aquells gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, donada la seva naturalesa i característiques .
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin l’incompliment dels seus preceptes i l’Ajuntament té dret a interposar sancions si així ho considera.

Fitxers adjunts