al contingut a la navegació Informació de contacte

🔥 Comunicació de crema de restes vegetals des del 16 d'octubre fins el 14 de març

Cal tindre en compte les següents consideracions:

1. El període de comunicació per fer focs d’esbarjo i crema de restes vegetals agrícoles és entre el 16 d’octubre i el 14 de març.
2. Un foc d’esbarjo només es pot comunicar dos dies consecutius, però es pot comunicar diversos
cops durant tot el període.
3. Les restes de jardineria no es poden cremar

Exemple: una persona que vulgui fer foc el cap de setmana de la castanyada, el dia de cap d’any i el dia de reis. D’aquesta manera s’evita que hi hagi persones que comuniquin un foc d’esbarjo 5 mesos seguits.
Segons la Llei 7/22, de 8 d’abril de residus, arreu del territori espanyol només poden cremar restes vegetals agrícoles les explotacions agràries.


Exemples:
‐ Les restes dels horts o arbres d’autoconsum no es poden cremar. Exemple: un veí que tingui 300
oliveres d’autoconsum, no pot cremar les restes del brancatge, és a dir, si no està a la DUN, no és pot cremar. (per tant, si es comunica, s’està dient que preveus cometre una infracció...).
‐ Les microexplotacions o explotacions agràries sí que poden comunicar una crema. Exemple: Un veí que tingui 100 oliveres i declara la DUN per a vendre el seu oli. No fa falta que l’ajuntament demani la DUN, a l’imprès de la comunicació la persona ja declara que és propietari/arrendatari d’una explotació agrària subjecte a la declaració única agrària.


A més a més excepcionalment dita llei permet:


1. Per fer cremes de restes silvícoles amb motiu de prevenció d’incendis forestals s’ha de demanar
una autorització excepcional a través del web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/
8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=3 Aquesta autorització requereix informe
específic dels tècnics del DACC.
2. Per fer cremes de restes vegetals per motius fitosanitaris s’ha de demanar una
autorització excepcional a través del web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-
autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=3 Aquesta autorització requereix informe específic dels
tècnics de Sanitat Vegetal.