al contingut a la navegació Informació de contacte

🆕 ITV agrícola el dia 14/02/2024

S’hauran de tenir en compte les següents premises:

  • Sols podrem revisar vehicles amb cita concertada prèviament.
  • La graella, amb els vehicles concertats, caldrà fer-la arribar per mail amb dos dies hàbils d’antelació, en cas de no rebre-la haurem d’anul·lar el desplaçament.
  • Recomanem el pagament amb targeta.
  • Informar als usuaris que respectin l’hora de citació per evitar aglomeracions en la zona d’inspecció i sols una persona per vehicle.
  • La zona d’inspeccions haurà de ser un espai delimitat i fora del accés de vianants, recomanem zones com camp de futbol, aparcaments públics, etc...

 

MOLT IMPORTANT: TOTS ELS VEHICLES HAN DE DISPOSAR D’ASSEGURANÇA EN VIGOR, EN CAS DE NO DISPOSAR-NE NO ES PODRAN REVISAR.

Documentació a presentar:

  • Targeta d’inspecció tècnica de vehicles
  • Permís de circulació
  • Acreditació de l’assegurança