al contingut a la navegació Informació de contacte

⚠️L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya està realitzant el mapa de sòls

L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA, entitat de dret públic, adscrita al
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de
Catalunya, està portant a terme una prospecció dels sòls per la realització del projecte del Mapa
de Sòls 1:25.000 al full de Montoliu de Segarra (67-29 / 390-1-1), que inclou el vostre municipi.


La durada d’aquestes feines serà al llarg d’aquest any fins el primer trimestre del vinent. El
número d’expedient associat a aquest projecte és: S-420/22 (ICGC-2022-00070).


Per poder efectuar els esmentats treballs és imprescindible realitzar una campanya de
reconeixement sobre el terreny

Document Actions