al contingut a la navegació Informació de contacte

⚠️Convocatòria ple ordinari el dia 18/09/2023

09:00h a la Sala de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació del projecte titulat Rehabilitació d'habitatge municipal a Montornès de
Segarra (PUOSC 2023)
3. Esmena de l'acord del ple de 4 de juliol de 2023 d'aprovació de la memòria valorada
Millores del Camí de Montornès a Montoliu de Segarra
4. Adjudicació de les obres Millora del Camí de Montornès a Montoliu de Segarra

B) Activitat de control

5. Donar comptes dels Decrets de l'alcaldia

C) Precs i preguntes